CROSSCUT SOLUTIONS AB

Om företaget


Crosscut Solutions AB startades sommaren 2009 med avsikt att bedriva konsultverksamhet inom utveckling, projketledning och utvecklingsledning.Vi har sedan starten haft full beläggning och har varit aktiva hos ett flertal kunder, främst inom bank och finans. Grundare av bolaget är Morgan Arvander som har många års erfarenhet av utveckling och ledning.

Företagets arbetar främst med konsultverksamhet inom IT och fokus har legat inom bank och finans. Förutom rena konsulttjänster så försöker vi lägga viss satsning på produkter och då i form av webbaserade internettjänster.

CROSSCUT SOLUTIONS AB 2011