CROSSCUT SOLUTIONS AB
.NET, och framförallt C#, är den miljö vi helst föredrar. Microsoft är ett stabilt företag som hela tiden driver utvecklingen framåt och utveckling i deras miljöer kommer troligtsvis alltid att vara ett säkert val.

Med ASP.NET MVC och jQuery med diverse opensourcebibliotek skapar vi applikationer som möter de krav och utnyttjar de möjligheter som finns idag.
Java har funnits nu funnits i snart 20 år och har varit ett lyckat val i serverhallen. Det är ett stabilt och lättarbetat programspråk som vi arbetat många år med.
Vårt fokus har legat på serversidan och vi har stor erfarenhet när det kommer till nätverkskommunikation etc.
Arkitektur handlar om erfarenhet. Vi anser oss kunna skapa applikationer "från korn till kaka" och göra det på ett sätt som är hållbart på lång sikt. Begrepp som t.ex.
SOLID finns som en naturlig del i vår arkitektur. Testdriven utveckling och Continous Integration tycker vi är en given grund för att kunna leverera säkra, stabila applikationer med god arkitektur.
Projektledning och utvecklingsledning är något som vi har arbetat aktivt med genom åren. Vi arbetar gärna med agila metoder som Scrum och Kanban för att effektivt och säkert föra projekten i hamn.


CROSSCUT SOLUTIONS AB 2011