CROSSCUT SOLUTIONS AB

Open source

Tail

Crosscut Solutions har lagt ut projekt på CodePlex som är tillgängliga för alla. Det ena är Tail som är ett verktyg för att visa uppdateringar i filer i realtid, perfekt när man t.ex. vill följa en log. Inspirationen är naturligtsvis hämtad från Unix och motsvarande Tail-funktion där.
När du laddat ner programmet så ser man till att det finns i en PATH-katalog, därefter kan du närsomhelst via ett commandfönster skriva tail -f <filename>

Fluent Tests

Det andra projektet är FluentTests som är ett slags språk för att skriva enhetstester. Istället för att använda klassiska ramverk och deras Assert skriver man testerna på mer ren engelska. Genom att använda Fluent Tests blir det lättare att förstå vad man vill göra med ett test.

Asserts kan ibland vara förvillande, vilken parameter ska man skriva först, vad menas egentligen? Ett ex. från MSTest är Assert.IsTrue(actual>4) som avser att jämföra om ett värde är större än 4. Med Fluent Tests skriver man istället Ensure.That(actual).Is.GreaterThan(4)

Fluent Tests är ramverksoberoende, använder du idag MSTest så måste du inte byta till NUnit eller tvärtom, du kan fortsätta skriva Assert's parallellt med Ensure's i det ramverk som du föredrar.

CROSSCUT SOLUTIONS AB 2011